Prev Next

ZC Valjevo

Zdravstveni centar-Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZCVa
Zdravstveni turizam
Efikasno i povoljno obavite neophodne preglede i uživajte u odmoru...

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TENIČARA SRBIJE

28. decembar 2010. (utorak)

Komora MSZTS
Omladinskih brigada 1
11070 Beograd
www.kmszts.org.rs
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Delegati Kolubarskog okruga, KMSZTS Ogranka Užice, iz ZC Valjevo su:

- Slavica Filipović, vms, Služba patronaže DZ Valjevo, član Upravnog odbora KMSZT Srbije
- Dragan Sitarica, zdravstveni tehničar Psihijatrijske službe, član Izvršnog odbora KMSZT Ogranka Užice
- Ljiljana Divnić, vms, glavna sestra Hirurgije, u stručno profilskom odboru za tercijarnu zaštitu KMSZT, ispred Ogranka Užice
- Dragica Aćimović, laboratorijski tehničar, član stručno profilskog odbora laboratorijskih tehničara KMSZT, ispred Ogranka Užice

Organizacija

Komora medicinskih sestara i tehničara počela je da radi 25. juna 2006. godine. U svom sastavu ima šest ogranaka: Beograd, Vojvodina, Kragujevac, Niš, Užice, Kosovo i Metohija. ZC Valjevo pripada užičkom organku, čiji je predsednik Vidosava Jokić.

ZC Valjevo ima četiri delegata u Skupštini KMSZTS:
Ana Vesić, glavna sestra Bolnice,
Dragica Aćimović, laborant,
Dragan Sitarica, medicinski tehničar Psihijatrijske službe i
Slavica Filipović, glavna sestra Preventivnog centra, koja je i član Upravnog odbora KMSZTS.

Registracija

Nakon osnivanja organa Komore doneta je i odluka o upisu u registar Komore. Prikupljanje dokumenata trajalo je tokom avgusta 2007. godine. Upis u registar članstva Komore prvi je korak za izdavanje licence, prema Zakonu o komorama. Članstvo je obavezno za sve medicinske sestre i tehničare koji samostalno obavljaju tu profesionalnu delatnost.

Rad KMSZTS

Komora u skladu sa Zakonom o komorama zdravstvenih radnika obavlja poslove kao javna ovlašćenja:

1. POVERENI POSLOVI
2. OSTALI POSLOVI

JAVNA OVLAŠĆENJA (POVERENI POSLOVI):

- donosi kodeks profesionalne etike

- vrši upis članstva i vodi imenik Komore

- izdaje, obnavlja i oduzima odobrenje za samostalni rad (LICENCE)

- posreduje u sporovima članova Komore i korisnika zdravstvene zaštite

- organizuje sudove časti radi utvrđivanja povrede profesionalne dužnosti i odgovornosti članova Komore i izriče mere za te povrede

- vodi imenik disciplinskih mera

- izdaje izvode iz imenika, uverenja i potvrde o činjenicama (Javne isprave)

- određuje visinu članarine i iznosa za izdavanje ostalih javnih isprava

- izdaje legitimaciju članovima Komore koji imaju licencu i dodeljuje im ID broj

- zastupa i štiti profesionalne interese članova Komore u obavljanju profesije

- stara se o ugledu članova Komore odnosno o obavljanju poslova zdravstvene delatnosti u skladu sa Etičkim kodeksom

- vodi evidenciju članova Komore koji obavljaju privatnu praksu a koji su registrovani kod nadležnih organa

- predlaže listu nadzornika za redovni i vanredni spoljni stručni nadzor kvaliteta stručnog rada, u skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti

- daje inicijativu za bliže uređivanje pripravničkog staža i polaganja pripravničkog ispita, kao i njihovo stručno usavršavanje

 

POVERENI POSLOVI

- učestvuje u utvrđivanju nomenklature zdravstvenih usluga i kriterijuma merila za zaključivanje ugovora o pružanju zdr. zaštite vezano za zdravstveno osiguranje

- daje inicijativu za donošenje propisa u oblasti zdr.zaštite i zdr.osiguranja

- daje inicijativu i preduzima mere za osiguranje članova Komore kod nosioca osiguranja za rizik koji može nastati zbog stručne greške u vršenju poslova zdr. delatnosti

- pruža stručnu pomoć građanima u ostvarivanju prava na zdr.zaštitu u slučaju nestručnog ili neetičkog rada člana Komore

- pruža stručnu pomoć članovima Komore koji obavljaju privatnu praksu pri zaključenju ugovora sa organizacijama zdravstvenog osiguranja

- prati i pokreće inicijativu za preduzimanje zakonom propisanih mera u vezi sa povredom propisa o zabrani reklamiranja (oglašavanja) u oblasti zdravstvene zaštite obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom KMSZTS

 

Obaveštenje za članove Komore medicinskih sestara i tehničara

Strukovna medicinska sestra Slavica Filipović, delegat KMSZTS i član UO KMSZTS, svakog prvog ponedeljka u mesecu u terminu od 14.30 do 16.30 časova biće na raspolaganju za pitanja i informacije vezane za rad KMSZTS i KE, za članove sa teritorije Kolubarskog okruga, u prostorijama Patronažne službe Doma zdravlja Valjevo (I sprat).

Našeg delegata u KMSZTS možete kontaktirati i na sledeće načine:

mobtel: 064 883 75 17
e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
skype: filipovicslavica

 

Obaveštenja za zaposlene

05. septembar 2014.
Novi trendovi u ishrani
detaljnije

04. septembar 2014.
Promocija obrazovanja
detaljnije

23. maj 2014.
Inicijativa
detaljnije obrazac

23. maj 2014.
Uputstvo
detaljnije

07. mart 2014.
Obaveštenje
detaljnije

24. januar 2014.
Obaveštenje - lične karte
detaljnije

22. januar 2014.
Proces rada u uslovima štrajka
detaljnijeZC Valjevo

Edukativni centar

16. septembar 2014.
Osmehom do uspeha
detaljnije

29. avgust 2014.
Informaciona tehnologija u zdravstvenim ustanovama – primena i mogućnosti“ i „Alergija ili intolerancija i sepsa kao ozbiljni poremećaji zdravstvenog stanja
detaljnije

08. avgust 2014.
Infekcije kao uzročnici malignih bolesti
detaljnije

18. jul 2014.
Kreiranje ličnog i profesionalnog uspeha
detaljnije

23. jun 2014.
Nasilje u porodici
detaljnije

16. jun 2014.
Prepoznavanje zloupotrbe steroida i rad na resocijalizaciji zavisnika
detaljnije

10. jun 2014.
Društvena odgovornost, kodeks ponašanja, zadovoljstvo korisnika i rešeavanje prigovora u zdravstvenim organizacijama
detaljnije

09. jun 2014.
Porodica u vrtlogu droge ( mere i koraci zdravstvenih radnika i saradnika)
detaljnije

31. maj 2014.
Značaj prepoznavanja i praćenja troškova kvaliteta u zdravstvenim ustanovama
detaljnije

29. maj 2014.
Kultura komunikacije
detaljnije 


ZC

ZC

ZC


ZC